Groene stroom vergelijken

Wat is groene stroom?

Groene elektriciteit is elektrische energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon of biomassa. Als onderdeel van de energietransitie zal het aandeel groene stroom in de Nederlandse elektriciteitsaanbod de komende tijd naar verwachting toenemen om een ​​duurzame energievoorziening te waarborgen. Doe zelf een bijdrage aan de energietransitie en schakel nu over op groene stroom!

Belangrijke informatie over groene stroom

Veel groene stroomtarieven zijn goedkoper dan de lokale basis aanbieder.
Groene energie levert een bijdrage aan de energietransitie: hoe meer klanten groene energie kopen, hoe meer deze in het net moet worden ingevoerd.
Beste groene stroomtarieven: deze aanbieders en tarieven hebben het OK Power-label of het Groene Stroom label gekregen of kunnen aantonen dat ze aanzienlijk investeren in lokale groene stroomproductie.

Groene stoom aanbieders

Hoe vindt u de goedkoopste aanbieder van groene stroom

Als u alle beschikbare groene stroomtarieven van alle groene stroomleveranciers zelf online zou vergelijken, zou u veel tijd en moeite moeten spenderen. De tariefcalculator van EnergieGasVergelijken neemt de zoekopdracht van u over: op basis van de postcode en het jaarlijkse verbruik vindt hij de goedkoopste deals. Wij tonen de besparingen in vergelijking met de lokale basis aanbieder, dit kan op lopen tot  € 430 jaarlijks lagere energie kosten.

Wat is de groene stroomtoeslag?

De groene stroomtoeslag, ook wel de EEG-toeslag genoemd, wordt gebruikt om de uitbreiding van elektriciteitscentrales uit hernieuwbare energiebronnen te financieren. De groene stroomtoeslag wordt aan alle elektriciteitsverbruikers toegewezen als onderdeel van de elektriciteitsprijs. De onderliggende wet inzake hernieuwbare energiebronnen bepaalt dat elektriciteitsproducenten die groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen aan het net toevoeren, financiële steun moeten ontvangen.

Waar komt groene stroom vandaan?

Groene stroom wordt voornamelijk opgewekt uit wind- en zonne-energie, evenals waterkracht. Andere bronnen van hernieuwbare energie zijn biomassa en geothermische energie.

Wie levert echte groene stroom?

Leveranciers die gecertificeerde en dus echte groene stroom leveren, zijn verplicht het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet te vergroten en de uitbreiding van duurzame energiecentrales te bevorderen. De verschillende groene stroomcertificeringen geven informatie over welke aanbieder daadwerkelijk echte groene stroom levert. Vooral het ok-power label en het groene elektriciteitslabel stellen bijzonder strenge eisen en garanderen een duurzame elektriciteitsproductie. Onder de beste leveranciers van eco-elektriciteit hebben we de negen belangrijkste aanbieders samengevat die echte ecotarieven aanbieden bij EnergieGasVergelijken.

Groene stroom is niet per definitie duurzame energie

Het aanbod kent vele kwaliteiten: sommige elektriciteitsleveranciers verkopen bijvoorbeeld alleen groene stroom, terwijl andere nutsbedrijven niet alleen elektriciteit uit fossiele bronnen, maar ook groene energie aanbieden. Meer en meer groene stroomleveranciers wekken elektriciteit op in hun eigen fabrieken. Ze hoeven bijvoorbeeld geen groene stroom uit het buitenland te betrekken, bijvoorbeeld uit Noorse waterkrachtcentrales, en de ontwikkeling van lokale groene stroom te bevorderen.

Als u op zoek bent naar duurzame groene stroom in de vergelijking van groene stroom, wilt u meestal een leverancier die een speciale bijdrage levert aan de energietransitie. Als een goedkope groene elektriciteitsleverancier dit kan bieden, en zelfs aanvullende diensten voor de klanten biedt, is er een win-win situatie voor de elektriciteitsklant en het klimaat. Bovendien moedigen sommige leveranciers van groene elektriciteit hun klanten aan om fotovoltaïsche systemen of mini-warmtekrachtkoppelingseenheden in hun eigen vier muren te integreren.

Wat is duurzame groene elektriciteit?

In het geval van ecotarieven wordt de elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling of verbindt de elektriciteitsleverancier zich tot compenserende maatregelen voor CO2-uitstoot. Wat is duurzame groene elektriciteit? Voor eco-duurzame tarieven zijn de voorwaarden strenger: ze garanderen de duurzame productie van groene elektriciteit en krijgen het ok-power label of het groene elektriciteitslabel. Anders bewijst de leverancier dat hij anders aanzienlijk investeert in lokale groene stroomproductie.

U kunt zelf beslissen of u de voorkeur geeft aan de basisversie of duurzame groene elektriciteit. Groene basisstroom wordt meestal gekenmerkt door een lagere loonprijs, dus ecologisch duurzame tarieven hebben een lager besparingspotentieel in vergelijking met groene tarieven. Niettemin is de vergelijking van de groene elektriciteitsprijzen de moeite waard, omdat zelfs de duurzame tarieven vaak goedkoper zijn dan het lokale basisaanbod en vaak zelfs goedkoper dan niet duurzame energie bronnen.

Uit de analyse van de huidige elektriciteitsaansluitingen blijkt dat meer dan de helft van de consumenten nog steeds de voorkeur geeft aan fossiele energie vormen. Met name de basis groene stroomtarieven worden steeds populairder vanwege het hoge besparingspotentieel: vorig jaar koos 44,48 procent voor een ecologisch tarief. Slechts 3,37 procent van de consumenten koos voor duurzame groene stroom. Hoewel het besparingspotentieel hier lager is, kan het ook worden bespaard met een duurzaam tarief in vergelijking met het basisaanbod.

Groene stroomcertificaten – bewijs van klimaatbescherming

Bij de beslissing over groene stroom laat de consument zien dat hij de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de energietransitie wil ondersteunen. Maar welke eco-power is echt milieuvriendelijk? Dankzij speciale certificaten kunnen elektriciteitsleveranciers de echte milieuvoordelen van hun tarieven aantonen. De toewijzing van de verschillende certificaten is gekoppeld aan verschillende vereisten. De groene stroomcertificaten met de strengste criteria zijn momenteel het “Groene Elektriciteitslabel” en het “ok-power” -label. Ze worden toegekend door onafhankelijke verenigingen, naast het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, dat de elektriciteitsmaatschappij investeert in nieuwe groene energiecentrales.  Maar ook goedkopere groene stroom van de basisvariant helpt het klimaat verder, omdat op deze manier meer groene stroom in het net belandt.

Groene elektriciteit in de elektriciteitsmix

In Nederland komt de meeste groene stroom van windturbines aan kust, gevolgd door biomassa en zonne-energie. Hoe komt de groene stroom in mijn stopcontact? In feite kunnen de stroombronnen niet worden geïdentificeerd door het stopcontact. Groene stroom komt ook van het normale elektriciteitsnet, waarin alle energiecentrales hun producten voeden. In principe ontvangen alle huishoudens dezelfde elektriciteitsmix.

De keuze voor een tarief voor groene stroom voor het milieu is echter nog steeds een ding: alleen als groene stroom moet worden geleverd, wordt dit ook in het net ingevoerd. Hoe meer consumenten om duurzaam opgewekte elektriciteit vragen, des te groter is het aandeel in het netwerk en neemt het aandeel fossiele energiebronnen af. Het aandeel groene stroom is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld.

De middelen zijn er: in Nederland is de elektriciteitsproductie van zonne-, water- en windenergie-installaties in 2017 tot een recordhoogte gestegen. Dit kan bijvoorbeeld worden toegeschreven aan de stormachtige weersomstandigheden tegen het einde van het jaar. Tijdens deze periode veroorzaakten windturbines vooral de toename van de elektriciteitsproductie.

Aanbieders van groene stroom: het goedkope alternatief voor de basisaanbieder – ook voor bedrijven

Zakelijke klanten hebben de mogelijkheid om speciale tarieven voor hun bedrijf af te sluiten, die zijn afgestemd op de hogere eisen. Iedereen die kosten wil besparen in zijn activiteiten en tegelijkertijd het klimaat wil behouden, kan ook overschakelen op groene stroom. Omdat veel tarieven voor commerciële stroom ook beschikbaar zijn in een ecovariant. Pas de zakelijke tariefcalculator eenvoudig de instellingen aan en stel een “ja” in voor duurzame energie. Tegelijkertijd geeft de prijscalculator alleen klimaatvriendelijke bedrijfstarieven weer. Met slechts een paar klikken kunt u uw bedrijf groener maken en tegelijkertijd geld besparen. Als het jaarlijkse verbruik van uw bedrijf hoger is dan 100.000 kWh per jaar, kunt u overschakelen naar onze vergelijking van industriële elektriciteit.

Veel tarieven van goedkope groene stroomleveranciers vertegenwoordigen een aanzienlijke besparing per jaar, vooral in vergelijking met de universele dienst, maar de prijs alleen mag niet beslissen: consumenten moeten bijzondere aandacht besteden aan de oorsprong van de elektriciteit. Hier zijn de bovengenoemde verschillende zegels van kwaliteit en certificaten.